Priame zapojenie trojfázového elektromotora: kedy sa využíva a aké má špecifiká?

trojfázový elektromotor

Trojfázový elektromotor je aktuálne najčastejšie využívaným pohonným zariadením v priemysle. Sú kompaktné, univerzálne a veľmi dobre sa dajú prispôsobiť konkrétnemu použitiu. Masovému nasadeniu trojfázových elektromotorov výrazne pomohla možnosť pomerne jednoduchej údržby, nízkych prevádzkových nákladov a tiež veľmi priaznivé ceny. Trojfázový elektromotor je možné zapojiť rôznymi spôsobmi a jedným z nich je aj tzv. priame zapojenie. Ako pri ňom postupovať a aké sú špecifiká tohto riešenia?

Pri výbere nového elektromotora je potrebné venovať pozornosť nielen jeho technickým parametrom, ale zohľadniť aj spôsob zapojenia. Trojfázový elektromotor je vo všeobecnosti možné zapojiť do hviezdy, prípadne do trojuholníka a vychádzať je potrebné z výrobného štítku a podľa pokynov výrobcu.

Trojfázový elektromotor a priame zapojenie

Bežný trojfázový elektromotor má na štítku označenie ΔY 400/690 V, čo znemená jeho možnosť priameho pripojenia do konfigurácie trojuholník. Priame zapojenie je veľmi jednoduché, no tak ako so sebou prináša niekoľko výhod, je potrebné počítať aj s určitými nevýhodami.

trojfázový elektromotor
Trojfázový elektromotor

Údaje zo štítka trojfázového elektromotora udávajú, pri akom menovitom prúde bude elektromotor fungovať na plný výkon. Tento typ elektromotorov je možné zapojiť teoreticky zapojiť aj do hviezdy, čo sa využíva najmä v prípadoch, ak je elektromotor príliš predimenzovaný. Vtedy je možná prevádzka elektromotora pri zníženom výkone. Pri zapojení do hviezdy je však potrebné dbať na to, aby nedošlo k preťaženiu elektromotora a jeho poškodeniu.

Pri priamom zapojení do konfigurácie trojuholník môžete počítať s plným výkonom elektromotora. Rozbeh elektromotora je potom následne možné ľahko vyriešiť prepínaním medzi hviezdou a trojuholníkom. Hoci ide o jednoduchý a kedysi veľmi častý spôsob zapojenia, má jednu zásadnú nevýhodu. Pri priamom zapojení nie je možné regulovať rýchlosť, otáčky ani ďalšie parametre. Stále častejšie sa preto využíva spôsob zapojenia elektromotora cez frekvenčný menič. Ten vám umožní využiť trojfázový elektromotor naozaj naplno.

komponenty elektromotora
Komponenty elektromotora

Zdroje: https://vyboelectric.sk/, https://pixabay.com/

You Might Also Like